mgr Anna Karowicz

Jestem pedagogiem, logopedą i neurologopedą. Pracuję zarówno z dziećmi (po pierwszym roku życia), jak i z młodzieżą i dorosłymi.

Anna Karowicz.jpg

 

 

WYKSZTAŁCENIE

 

 

2017 - 2018

Studia podyplomowe - neurologopedia - Uniwersytet Łódzki - Wydział Filologiczny

 

 

2015 – 2017 

Studia podyplomowe – logopedia ogólna z logopedią medialną – Uniwersytet Łódzki – Wydział Filologiczny 

 

 

2013 –  2015

Studia Magisterskie – pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej - Uniwersytet Łódzki – Wydział Nauk o Wychowaniu

 

 

2010 – 2013

Studia Licencjackie – pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej – Uniwersytet Łódzki – Wydział Nauk o Wychowaniu

 

DOŚWIADCZENIE

 

od 03.2018

Asystent w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Skierniewicach

 

02.2018 – 06.2018

Logorytmika i zajęcia muzyczne z ukulele w przedszkolu „Lila Lila” w Justynowie

 

od 12.2017

Pisanie artykułów o grach z podkreśleniem ich aspektów pedagogicznych i logopedycznych oraz uzupełnianie instrukcji gier dla Wydawnictwa Nasza Księgarnia

od 11.2017

Prowadzenie zajęć logorytmicznych dla Instytut Edukacji Logopedycznej

 

od 09.2017

Logopeda w Klinika Gutkowska 

 

08.2017

Logopeda i reedukator na koloniach logopedycznych ALAN

 

06.2017 - 07.2017

Logopeda i reedukator na koloniach logopedycznych ALAN

10.2016 - 06.2017

Praktyki logopedyczne (szpital, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, szkoła integracyjna, szkoła dla dzieci z zaburzonym słuchem, szkoła podstawowa). 

06.2016 - 07.2016

Wolontariusz na koloniach logopedycznych ALAN 
 

02.2015 - 03.2015

Praktyki diagnostyczno-metodyczne w Przedszkolu Miejskim nr 9 w Łodzi

 

09.2014 - 10.2014 

Praktyki asystenckie w Przedszkolu Miejskim nr 9 w Łodzi

 

02.2012 - 01.2013

Praktyki oraz projekt socjalny w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi

 

JĘZYKI

 

▪ J. angielski - biegła znajomość w mowie i piśmie

UMIEJĘTNOŚCI

 

• łatwość w nawiązywaniu kontaktów z dziećmi, młodzieżą

• prowadzenie zajęć logorytmicznych i kompensacyjnych

• uzdolnienia manualne

• zdolności muzyczne, gra na ukulele

• empatia i zdolność aktywnego słuchania

• umiejętność radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych

 

 

ZAINTERESOWANIA

 

• logopedia, logorytmika, dydaktyka, psychologia, muzyka, literatura, fotografia, teatr

 

KURSY, SZKOLENIA I CERTYFIKATY

 

• „Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne” (IEL) 12.01.2019

• „Mutyzm wybiórczy – skuteczne metody terapii” (IEL) 18.11.18

• Warsztat „Stymulacja sensoryczna u dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji” 6.10.18

• I Konferencja Naukowa „Afazja rozwojowa – droga przez diagnozę, terapię i edukację ku wyrównaniu szans” 6.10.18

• III Łódzkie Seminarium Logopedyczne – „Diagnoza i terapia osób dorosłych z zaburzeniami mowy” 22.09.18

• „Afazja – dorośli, moduł I. Diagnoza i terapia” (IEL) 16.06.18

• „Nieprawidłowe napięcie mięśniowe u dzieci – wyzwania i szanse” – seminarium (Łódzka Fundacja Rehabilitacji „Kamień Milowy”) 11.05.18

• „Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej” (IEL) 22.04.2018

• „Odkryj moc swojego głosu!” (IEL) 11.03.18 

• „Seplenienie (szereg szumiący, ciszący i syczący)” (IEL) 11.03.18

• „Wady artykulacyjne spółgłosek (k, g, w, f, p, b, m, t, d, n) i samogłosek oraz ich korygowanie” (IEL) 10.03.18

• „Rotacyzm” (IEL) 10.03.18

• „Podstawy karmienia terapeutycznego” (IEL) 21.01.18

• „Podstawy terapii pozycji oralnej OPT” (IEL) 20.01.2018

• „Nowoczesny warsztat logopedyczny” (IEL) 20.01.18

• „Autyzm. Rozwijanie komunikacji u osób z autyzmem” (IEL) 17.12.17

• Konferencja „Autyzm i co dalej?” 7.12.17

• „Guguhopla, od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo-literowego” (IEL) 26.11.2017

• „Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć? – diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych” (IEL) 25.11.17

• „Logorytmika – ruch słuch słowo” (Pro-Centrum) 24.09.17 

• „Efektywne interwencje w sytuacjach wychowawczych” (Instytut Pomocy Profesjonalnej) 23.03.14 w Łodzi

• Kurs wychowawcy wypoczynku

• II Łódzkie Seminarium logopedyczne – mutyzm