mgr Anna Karowicz

Jestem pedagogiem, logopedą i neurologopedą. Pracuję zarówno z dziećmi (również noworodkami), jak i z młodzieżą i dorosłymi.

Anna Karowicz.jpg

Prowadzę zajęcia terapeutyczne w zakresie: 
- diagnozowania i korygowania wad wymowy 

- diagnozy i terapii niemowląt (problemy z karmieniem piersią, rozszerzaniem diety, kontrola odruchów niemowlęcych, otwarte usta, diagnoza wędzidełek)
- przygotowania przed podcięciem wędzidełka

- korygowania pozycji spoczynkowej języka i nieprawidłowego przełykania

- kontroli budowy artkulatorów (np. przed leczeniem ortodontycznym) 
- pracy nad dykcją (również aktorów i dziennikarzy)
- wczesnej interwencji logopedycznej 
- terapii opóźnionego rozwoju mowy 
- terapii niepłynności mowy (jąkanie) 
- zajęć logorytmicznych
- przygotowywania do rozmów kwalifikacyjnych na studia aktorskie, dziennikarskie i logopedyczne
- terapii dysleksji i dysgrafii 
- terapii dzieci dwujęzycznych.

 

Mam duże doświadczenie w pracy z dziećmi wyniesione m.in. z kolonii terapeutycznych ALAN, zajęć w gabinecie oraz zajęć logorytmicznych w przedszkolach. Dodatkowo jestem również wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Skierniewicach, gdzie uczę m.in. emisji i higieny głosu oraz diagnozy i terapii dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

 

Kiedy do logopedy?

 

Jeżeli coś Cię niepokoi, to zawsze warto spotkać się

z logopedą, by rozwiać swoje wątpliwości.

 

 Bezwzględnej wizyty u logopedy wymagają dzieci, które:

- po urodzeniu mają problem z karmieniem; piersią/butelką, często ulewają, mają często otwartą buzię lub wysunięty język z jamy ustnej;

- mają 6 miesięcy i nie gaworzą, mają problem z jedzeniem twardszych pokarmów, np. kawałków jabłka lub problem z rozszerzaniem diety;

- mają rok i nie pojawiły się pierwsze słowa;

- mają 2 lata, a nie tworzą prostych zdań, np. mama daj. 

- mają 3 lata i nie mówią pełnymi zdaniami, pomijają niektóre głoski, zastępują głoski innymi, np. kawa = tawa albo kafa. 

Pamiętajmy - zastępowanie głosek |s|, |z|, |c|, |dz| i |sz|, |ż|, |cz|, |dż| głoskami |ś|, |ź|, |ć|, |dź| jest normalne w tym wieku, np. sałata = śałata. Do 6 roku życia dziecko zamienia też głoskę |r| na |l|, np. kora = kola. 

 Każde inne zastępowanie głosek innymi powinno już niepokoić zarówno u trzylatków jak i dzieci starszych!

- mają 4 lata i nie mówią głosek |s|, |z|, |c|, |dz|.

- mają 5 lat i nie mówią głosek |sz|, |ż|, |cz|, |dż|;

- mają 6 lat i nie wymawiają głoski |r|. 

Terapia dostosowana do potrzeb pacjenta

Każdy program terapii dobieram indywidualnie do potrzeb, umiejętności i zainteresowań pacjenta.

 W pracy z małymi dziećmi staram się żeby terapia była połączona z zabawą. Mój gabinet jest wypełniony grami planszowymi, które nieustannie wykorzystuję w terapii. Dzięki temu maluchy chętnie wracają, a wady wymowy szybko znikają.

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.